Kindveilige doppen, zoals de druk-draaidop, zijn een essentieel onderdeel van verpakkingen voor potentieel gevaarlijke producten, zoals chemische en bijtende stoffen. Het is van groot belang om te begrijpen waarom deze specifieke verpakkingen niet mogen worden gesorteerd in de PMD-zakken, maar als Klein Gevaarlijk Afval (KGA) moeten worden beschouwd.

producten met kindveilige druk-draaidop

Waarom geen PMD-zak voor druk-draaidoppen

Verpakkingen met druk-draaidoppen bevatten vaak producten die schadelijk zijn bij contact met de huid of inname. Vele wc-ontstoppers en andere bijtende producten zoals white spirit en ammoniak zitten in een verpakking met kindveilige druk-draaidop. Zelfs wanneer deze verpakkingen leeg lijken, kunnen er nog restanten van de gevaarlijke stof aanwezig zijn. Gooi je een verpakking met kindveilige druk-draaidop in de blauwe zak, dan brengt dit onnodige risico's met zich mee voor de medewerkers in de sorteercentra. Men vergeet namelijk vaak dat in de sorteercentra voor PMD nog steeds mensen werken die verpakkingen met de hand controleren. Dergelijke verpakkingen zijn steeds klein gevaarlijk afval (KGA), zelfs als ze leeg zijn. Klein Gevaarlijk Afval hoor je steeds naar het recyclagepark te brengen. Daarna wordt KGA verder gesorteerd en wordt het opgehaald door gespecialiseerde bedrijven opgehaald, die het KGA op een veilige manier verwerken zonder gevaar voor medewerkers.
 

Kindveilige dop - bouchon sécurité enfants
De gevarenpictogrammen 'Schadelijk voor de gezondheid' en 'Giftig' op de verpakking duiden aan dat deze verpakking KGA is, zelfs leeg.

Controleer de CLP-pictogrammen

Heeft de lege verpakking geen kindveilige sluiting die verboden is in de blauwe zak, maar twijfel je toch of het KGA is? Controleer dan zeker welke pictogrammen op de verpakking staan. Dat zijn de zogeheten CLP-pictogrammen (Classification, Labelling and Packaging).  Check vooral of de verpakking het pictogram 'Schadelijk voor de gezondheid' of 'Giftig' bevat. Heeft de verpakking minstens een van deze pictogrammen, zelfs al is er geen kindveilige sluiting, dan is het ook KGA. Er zijn verpakkingen die zonder een van deze twee pictogrammen KGA zijn , maar die verpakkingen hebben ofwel een kindveilige druk-draaidop of ze horen bij een van de andere categorieën die verboden zijn in de blauwe zak: verpakkingen van motorolie, smeermiddelen, pesticiden, lijm, verf, vernis, siliconenkits, gasflessen. Dan weet je al dat de verpakking niet in de blauwe zak hoort.

Verschillende kindveilige sluitingen

Sommige verpakkingen hebben een ander type kindveilige dop, zoals knijp-en-draai doppen op mondspoelmiddelen of soms ook voor ontkalkers. Dergelijke verpakkingen worden niet beschouwd als KGA wanneer ze leeg zijn en mag je gerust in de blauwe zak sorteren. Er is ook vaak verwarring rond kindveilige sluitingen bij plastic dozen waarin waspods zitten. Deze dozen zijn geen gevaar voor de medewerkers in de sorteercentra en zijn geen KGA. Ze zijn vooral gevaarlijk voor kinderen als er nog capsules in zitten. 

 

Conclusie: veilig sorteren voor een duurzame toekomst

Hoewel kindveilige doppen een noodzakelijk veiligheidskenmerk zijn, vereisen ze speciale aandacht bij het sorteren. Door verpakkingen op de juiste manier te sorteren, dragen we bij aan een veilige en duurzame toekomst voor zowel consumenten als degenen die betrokken zijn bij het sorteer-en recyclageproces. Veiligheid komt altijd op de eerste plaats! Heb je toch nog specifieke twijfels? Aarzel niet om de verpakking in te geven op betersorteren.be en je krijgt meteen de sorteerinstructie. Je kan ook de handige PMD-sorteergids downloaden, ideaal om in de buurt van je afvalbakken te hangen.
 

Verpakkingen van waspods en wc-ontkalkers hebben geen druk-draaidop

Verpakkingen van waspods en WC-ontkalker mogen wel in de blauwe zak