Vanaf midden 2024 zullen de yoghurtpotjes en schuimschaaltjes in de blauwe zak chemisch gerecycleerd worden in de haven van Antwerpen. Da’s een verschil met de huidige manier van recycleren. Tot nu toe worden deze verpakkingen mechanisch gerecycleerd. Dankzij chemische recyclage kan het gerecycleerd PS ook gebruikt worden voor het produceren van nieuwe voedselverpakkingen.

Het gaat voornamelijk om twee types: PS (polystyreen), waar bijvoorbeeld veel yoghurtpotjes van gemaakt worden, en XPS (geëxtrudeerd polystyreen). Denk voor dat laatste bijvoorbeeld aan de witte of zwarte piepschuimachtige schaaltjes voor vlees of vis. Die twee types verpakkingsmaterialen vormen een van de zestien materiaalstromen die je in de blauwe zak vindt. 

Mechanische recyclage van PS heeft momenteel echter zijn beperkingen, want gerecycleerd PS in een verpakking mag wettelijk niet in contact komen met voedsel. Gerecycleerd PS (r-PS) mag dus niet gebruikt worden voor nieuwe voedselverpakkingen. 

Chemische recyclage

Daarom heeft Indaver, onder andere bekend voor haar PMD-sorteercentrum in Willebroek in de provincie Antwerpen, een chemische recyclagetechnologie ontwikkeld waardoor het r-PS wel degelijk geschikt is om gebruikt te worden in nieuwe voedselverpakkingen. Om PS chemisch te recycleren, lanceert Indaver het project Plastics2Chemicals, kortweg P2C. P2C zal polystyreen recycleren tot grondstoffen van hoge kwaliteit, die geschikt zijn voor verdere verwerking tot voedselveilige kunststofverpakkingen. Deze installatie voor chemische recyclage van polystyreen zal gebouwd worden in de haven van Antwerpen. Fost Plus en Indaver sluiten een langetermijnsamenwerking af voor de levering van PS en XPS uit het PMD.

Gerecycleerd PS (r-PS) mag niet gebruikt worden voor nieuwe voedselverpakkingen. Via chemische recyclage is dat binnenkort wel mogelijk.

Verpakkingen uit PS en XPS
Verschillende verpakkingen uit de blauwe zak zijn gemaakt van PS of XPS
Indaver_2
De installatie Plastics2Chemicals is momenteel in aanbouw in de haven van Antwerpen
Maquette van de PC-installatie
Maquette van de P2C-installatie

Via depolymerisatie worden de kunststoffen afgebroken tot kleinere koolwaterstofketens. Zo worden basischemicaliën teruggewonnen en het zuiver eindproduct, gerecycleerd styreen, zal geleverd worden aan de petrochemische en chemische industrie. Dat gerecycleerd styreen zal dezelfde eigenschappen hebben als nieuw materiaal. 

Naast polystyreen zal Plastics2Chemicals trouwens ook een aantal polyolefinematerialen recycleren, waaronder 1.000 ton folie van de blauwe zak. Het gaat bijvoorbeeld om omverpakkingen voor multipacks drank of zakjes zoals chipszakjes.

Vanaf 2024 zal 3.000 ton PS uit de vijf PMD-sorteercentra in België chemisch gerecycleerd worden die zullen kunnen ingezet worden voor nieuwe yoghurtpotjes, vlees- en visschaaltjes of andere (X)PS-verpakkingen. Een mooi verhaal van circulariteit op Belgische grond!